PROFIL

Společnost R82 je výrobcem rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro děti a mladistvé se speciálními potřebami. Sídlí v Dánsku a má obchodní zastoupení v Anglii, České republice, Holandsku, Belgii, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Itálii, Austrálii a USA.

Díky komplexnímu vývoji se R82 neustále pohybuje směrem vpřed – za stálého zlepšování kvality služeb a ve snaze být nablízku svým klientům.

Distributoři ve více než 40 zemích světa zajišťují veškerý servis spojený s dodáním a aplikací výrobků R82.

Cílem každého zaměstnance R82 je přizpůsobit produkt individuálním potřebám tak,  aby každý uživatel dosáhl co největší svobody při jeho používání. – ve světě pohybu.

Jako součást skupiny Etac máme jasnou filozofii, že každý by měl mít možnost žít svobodný a nezávislý život a prosazovat sny bez ohledu na fyzické okolnosti.

HISTORIE

V roce 1982 založili R82 tři podnikatelé, Erik Ernst, Flemming Møller a Lars Lykke.

R82 začala za skromných podmínek v garážích rodinných domů zakladatelů. Silnou stránkou spolupráce mezi Erikem a Flemmingem bylo, že bedlivě sledovali, jaké konkrétní potřeby mají hendikepovaní v každodenním životě, ať už ve školách, institucích či doma.

Jejich spolupráce vedla k novým a originálním produktům – výrobkům, které byly bezpochyby výrobky R82.

V průběhu let se společnost R82 rozvinula v silnou značku v rámci rehabilitace dětí. Byla vytvořena  mezinárodní distribuce včetně vlastních prodejních společností na důležitých trzích světa. Dnes děti, rodiny a pečovatelé těží z produktů R82.

Přestože motto „nic se nevyrovná úsměvu“ nemusí být formulováno od prvního dne užívání pomůcky, bylo a stále je základním prvkem expanze R82. S přímostí, neformálním přístupem k práci a dostatečným prostorem pro individuální tvořivost se společnost stala úspěšnou na mezinárodním poli. Často se dosahuje na první pohled téměř nemožného – pokaždé bylo nalezeno řešení, z něhož jediné dítě nebo i tisíce dětí denně těží značné výhody.

Na základě dlouholetých zkušeností a hlubokých znalostí je R82 dobře připravena i pro další vývoj. Děti se zvláštními potřebami se nacházejí všude a je to ambice R82 pomoci zlepšit každodenní život těchto dětí. Od roku 2012 je společnost R82 100% vlastněna skupinou Etac.