Během prvních let života dítěte dochází k výraznému rozvoji jemné i hrubé motoriky a také k osvojování řeči.